ЗА НАС


Стоматолошката ординација ПЗУ Венус постои веќе 20 год на истата локација.
Ординацијата е основана од Др. Руса Велинова со истото име, а во 2006 со промена на сопственоста од Др. Венера Бановиќ се преименувана во името Венус.

Долгогодишното постоење на истата локација, доследноста во работата, професионалноста и квалитетот на услугите на оваа ординација, се потврдени и постојано се потврдуваат преку довербата на пациентите од почетокот до денешен ден. Тоа е големо задоволство и сатисфакција на денешниот тим од три Доктори на Стоматологија. Тоа е и дополнителен мотив за постојано инвестирање во знаењето, инвестирање во постојано дообразување за најновите сознанија во стоматологијата преку семинари, работилници и конгреси, во земјата и странство.

Стоматолошката ординација ПЗУ Венус има склучено договор со ФЗО на РМ.

ГАЛЕРИЈА


НАШИОТ ТИМ


Д-р. Венера Бановиќ

Доктор Стоматолог

Дипломирана на 29.5.2001 год. на Стоматолошкиот Факултет во Скопје при Универзитет “Св. Кирил и Методиј”.

veneraban@yahoo.com
+389 (0)70 35 04 03
+389 (0)2 30 75 261

Д-р. Сандра Стакинова-Крстева

Доктор Стоматолог

Дипломирана на 2.10.2001 год. на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитет “Св. Кирил и Методиј”.

sstakinovak@yahoo.com
+389 (0)71 38 80 10
+389 (0)2 30 75 261

Д-р. Елена Алексова-Новеска

Доктор Стоматолог

Дипломирана на 04.09.2009 год. на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитет “ Св. Кирил и Методиј”.

elenaaleksova@yahoo.com
+389 (0)78 24 46 98
+389 (0)2 30 75 261

Д-р. Василка Чортаноска

Доктор Стоматолог

Дипломирана на 07.10.2008 год. на Стоматолошкиот Факултет во Скопје при Универзитет “Св. Кирил и Методиј”.

v_mickoska@hotmail.com
+389 (0)78 22 54 72
+389 (0)2 30 75 261

 • Стоматолошки асистент

  Ирена Филиповски

Ирена Филиповски

Стоматолошки асистент
 • Стоматолошки асистент

  Стефка Цветкова

Стефка Цветкова

Стоматолошки асистент
 • Стоматолошки асистент

  Слаѓана Димовска

Слаѓана Димовска

Стоматолошки асистент

Услуги


Детска и превентивна стоматологија

Соодветна едукацијa za одржување на оралната хигиена.

Егзогена флуор профилакса.

Пломбирање на млечни заби.

Залевање на млади трајни заби.

Пломбирање на млади трајни заби.

Болести на устата
и парадонтот

Ултразвучно чистење на забен камен.

Полирање и пескарење со професионална паста и пудер.

Обработка и лекување на парадонтални џебови.

Апликација на медикаментозни пакувања за здрава гингива.

Избелување на заби во нашата ординација.

Избелување на заби во домашни услови (со помош на гел и со изработка на индивидуални калапи наменети за пациентот).

Избелување на заби во домашни услови со (Kombitray калапи).

Избелување на лекувани заби; метода‘Walking Bleach”.

Болести на забите
и ендодонтот

Секако ако двата претходни чекори се исполнети ни останува сето останато со задоволство и најсоодветно да се сработи.

Пломбирање на заби со квалитетни композитни и нанокомпозитни пломби.

Надградба на витални заби со парапулпарни колчиња.

Надградба на авитални заби со интрарадикуларни колчиња(FRC,Logan колчиња).

Поставување на естетски циркони.

Лекување-ендодонтски третман на забите(Ni-Ti и челични фрезни игли за машинска обработка и апикални игли за рачна обработка).

Употреба на Апекслокатор во ендодонтскиот третман на забите.

Лекувања со антибиотски и калциум-хидроксид пасти.

Протетика

Метал-порцелан коронки и мостови.

Безметални порцелански коронки и мостови.

Класични тотални протези и парцијални протези.

Визил протези без и со припрема (атечмени, Долдерови пречки...)

Поставување на привремени заштитни коронки

Орална хирургија

Екстракции(вадење) на млечни и трајни заби.

Екстракции на фрактурирани заби.

Во соработка со орален хирург:

Екстракции на импактирани заби.

Апикотомии.

Поставување импланти.

Оперативни зафати.

Ортодонција

Изработка на брадова држалка.

Мобилни протези.

Фиксни протези со метални брикети.

Фиксни протези со порцелански брикети.

Ретенциони протези.

 

 

 

НОВО !!!

Каде е нашата ординација ?


Контакт форма

Контакт информации

 • пон-пет (8:00 – 20:00)
 • +(389 2) 30 75 261
 • info@venus.mk
 • ул. Никола Парапунов 3А лок.50/2
      Т.Ц. Карпош 4, 1000 Скопје