top of page
ПРОТЕТИКА

ЗА НАС

Стоматолошката ординација ПЗУ Венус постои веќе 26 год на истата локација.
Ординацијата е основана од Др. Руса Велинова со истото име, а во 2006 со промена на сопственоста од Др. Венера Бановиќ се преименувана во името Венус.

Долгогодишното постоење на истата локација, доследноста во работата, професионалноста и квалитетот на услугите на оваа ординација, се потврдени и постојано се потврдуваат преку довербата на пациентите од почетокот до денешен ден. Тоа е големо задоволство и сатисфакција на денешниот тим од четири Доктори на Стоматологија. Тоа е и дополнителен мотив за постојано инвестирање во знаењето, инвестирање во постојано дообразување за најновите сознанија во стоматологијата преку семинари, работилници и конгреси, во земјата и странство.

Стоматолошката ординација ПЗУ Венус има склучено договор со ФЗО на РСМ.

За нас
Услуги

УСЛУГИ

Детска и превентивна стоматологија

 

- Соодветна едукацијa za одржување на оралната хигиена.

- Егзогена флуор профилакса.

- Пломбирање на млечни заби.

- Залевање на млади трајни заби.

- Пломбирање на млади трајни заби

- Екстракции(вадење) на млечни заби.